وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ...(الأنفال آیه ۶۰)
سازمان بسیج فرهنگیان استان آذربایجانشرقی طی بیانیه ای حمله تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم و تاکید کردند قطعا فرزندان جان بر کف نظامی و اطلاعاتی ملت ایران انتقام خون شهدای این حادثه راخواهند گرفت.
1
2
3
4

مقالات