اردوی دو روزه فرهنگی - آموزشی ویژه همکاران فرهنگی سرپرست خانواده در اردوگاه الغدیر آذربایجانشرقی برگزار گردید.
پیام قدردانی سردار کریمیان از مردم غیور آذربایجان‌شرقی؛
فرمانده سپاه عاشورا به دنبال تجمع پرشور مردم دیندار و انقلابی آذربایجان‌شرقی در روز گرامیداشت حجاب و عفاف، این تجمع را سرآغازی برای ترویج فرهنگ فاطمی و مطالبه فراگیر از متولیان فرهنگی و اجتماعی دانست
آنچه مسلم است اینکه، آثار و تبعات هجمه فرهنگی غرب کاملا در جامعه مشهود است و مسولین، از دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاههای نظارتی و فرهنگی همچون آموزش و پرورش و حتی کسانی که به هر طریقی کوچکترین تاثیری "می توانند" داشته باشند، باید خود را در مقابل این تهاجم متعهد بدانند.
1
2
3
4

مقالات