چهارشنبه, 10/06/1396 - 11:02

طی مراسمی توسط سازمان بسیج فرهنگیان آذربایجان شرقی  از مادرشهيدمدافع حرم شهيدصادق عدالت اکبري تجلیل بعمل آمد .